PerioPrevention®

 

Forebyggelse med molekylær diagnostik sætter oral sundhed i fokus: fagligt, interdisciplinært og økonomisk

Perio Prevention: Forebyggelse af tandkødssygdomme tager med molekylær diagnostik er stort skridt fremad, ved at kunne påvise sygdomstegn tidligere end de traditionelle markører, hvorved du som tandlæge eller tandplejer opnår et bedre grundlag for diagnose og forebyggende behandling.

Ved at måle på enzymet for vævsnedbrydende aktivitet (aMMP-8) kan de molekylære test påvise om dette forekommer allerede før det giver udslag, eksempelvis som blødning fra tandkødet. Det betyder, at den forebyggende indsats kan målrettes og tage tingene i opløbet.

Med de molekylære tests PerioSafe® og ImplantSafe® identificeres skjult inflammation fra en spytprøve eller fra måling i poche og omsættes på få minutter til kvantitative mål for omfang via ORALyzer® læseren, alt imens patienten er tilstede og som en naturlig del af behandlingen.

De kvantitative mål (tal på inflammation målt ved aMMP-8) og de kliniske observationer, præsenteres for patienten i form af en personlig forebyggelsesplan enten i form af PerioPass® til generel test af sunde patienter (grøn-gul) og ImplantPass® til implantatpatienter og site specifik monitorering af parodontitis behandlinger.

PerioSafe® og ImplantSafe® måler på den aktiverede del af enzymet MMP-8 (kollagenase 2) og bygger på 30 års forskning med mere end 200 artikler indenfor det parodontale område og 800 artikler indenfor det medicinske område.

Forebyggelse af skjult inflammation er vigtigt for vores generelle sundhed og der er behov for at etablere interdisciplinært samarbejde mellem læger og tandlæger i udredning af systemiske sygdomme såsom hjerte-kar sygdomme, diabetes, reumatisme m.fl. Med PerioSafe® kan lægen – blot ved en spytprøve – få en indikation på om der er oral inflammation tilstede. Ved positivt resultat sendes patienten til tandlægen for en nærmere udredning og det interdisciplinære samarbejde er igang.

Overblik: PerioPrevention® setup

Molekylær analyse er mere end en test – det er et samlet koncept der hjælper dig hele vejen. Se de enkelte dele der udgør vores PerioPrevention® setup nedenfor og læs nærmere om dem ned over siden.

Spyt test
Sulcusvæske test
Onsite digital analyse
Professionel patient kommunikation
Klinik-positionering
Profylaktiske produkter

Introduktion til analyseredskaber i den molekylære værktøjskasse

 

PerioSafe®

PerioSafe® mundskyl test

PerioSafe® bruges til tidlig diagnosticering af skjulte parodontale nedbrydningsprocesser i vævet og til parodontitis-profylakse.

Den bruges som screening for skjulte nedbrydningsprocesser i vævet med henblik på parodontitis-risiko-diagnose i klinikken, f.eks. før hver professionelle tandrensning 1-2 gange årligt.

I kombination med ORALyzer® kvantificeres PerioSafe® testresultatet og kommunikeres til patienten med PerioPass® – det Patient Specifikke Forebyggelsesprogram.

Læs mere om PerioSafe® her

ImplantSafe®

ImplantSafe® dipstick poche test

ImplantSafe® er baseret på diagnostik af spytprøve fra poche udført “chair-side” og kan udføres uden forudgående uddannelse. ImplantSafe® registrerer de tidligste risikotegn på peri-implantær vævsnedbrydning ved bestemmelse af aMMP-8, en af kroppens egne kollagenaser i den peri-implantære sulcusvæske (PISF).

I kombination med ORALyzer® kvantificeres ImplantSafe® testresultatet og kommunikeres til patienten med ImplantPass® – det Patient Specifikke Forebyggelsesprogram.

Læs mere om ImplantSafe® her

ORALyzer®

Digital analyse chairside

ORALyzer® Readeren omsætter PerioSafe® og ImplantSafe® testresultaterne til både en kvalitativ og kvantitativ værdi, som fortæller modtageren om graden af målt aMMP-8 i løbet af få minutter.

Resultatet kommunikeres til patienten via de personlige forebyggelsesprogrammer ImplantPass® og PerioPass®, hvor de visuelle, taktile og molekylære data samles til en diagnose og behandlingsplan.

Læs mere om ORALyzer® her

Guide til valg af test: PerioSafe® og ImplantSafe®

Med guiden bliver du hjulpet til at vælge den test som egner sig bedst til den enkelte patient.

Download

Klik på billedet for fuld størrelse

Step by step aMMP-8 analyse + behandlingsmuligheder

Med guiden kan du ud fra dine aMMP-8 målinger følge guiden trin for trin mht. behandlingermuligheder og forebyggende tiltag.

Download

Klik på billedet for fuld størrelse

PerioSafe® video

ImplantSafe® video

ORALyzer® video

Om PerioPrevention® | det handler om at være et skridt foran

Molekylær diagnostik med aMMP-8 gør det muligt at identificere inflammation tidligt – også før den kommer til udtryk med blødning og tab af vedhæftning – og dermed igangsætte forebyggende tiltag i form af tandrensning og øget patient fokus – før det bliver til en potentiel sygdom og kræver efterbehandling.

Kvantificeringen af testresultatet med ORALyzer® Readeren er med til at hjælpe dig med at dimensionere indsatsen og senere monitorere effekten.

 


De klinisk observerbare forandringer (BOP..) kommer ikke over natten

Når du ser blødning og ændring i pochedybde, farveændringer og andre visuelt identificerbare markører er det resultatet af en “skjult inflammation” som kommer op til overfladen. Den kan have været der i uger, måneder eller år uden at du har vidst det.

For patienten betyder skjult inflammation en øget risiko for udvikling af systemiske sygdomme og en øget risiko for at inflammationstilstanden når et punkt hvor den – når opdaget ved BOP – kræver efterbehandling og risikere at blive til en egentlig sygdom.

Ved at inddrage aMMP-8 markøren – får du indblik i tilstanden “under overfladen” og kan dermed være et skridt foran.

Terapi monitorering

Ved behandling af parodontitis og peri-implantitis giver kvantitativ måling af vævsnedbrydende aktivitet med aMMP-8 et stærkt redskab til at monitorer den valgte terapi. Det patient specifikke forebyggelsesprogram sammen med kvantitative værdier øger samtidig patientens motivation til bedre compliance.

Terapi monitorering udføres primært med Perio Safe® Lab test hvor 4 dipsticks indsendes til vores laboratorie og svar følger 7 dage senere. On-site monitorering kan gøres med ImplantSafe® på 1 til 2 sites.

Biomarkøren | aktiv Matrix Metallo Proteinase 8 (aMMP-8)

 

“Som det aktuelt eneste testsystem er analysen af aMMP-8 i stand til tidligt at konstatere risikoen for parodontal og periimplantær vævsnedbrydning, evt. inden denne er klinisk påviselig. I forbindelse med efterbehandlingen kan aMMP-8 levere oplysninger om, at den vævsnedbrydende proces har kunnet reduceres ved hjælp af de terapeutiske foranstaltninger.”

PD dr. Lutz Netuschil, Universität Marburg

MMP-8 | Enzym i immunforsvaret

Kroppens immunforsvar aktiverer som led i en parodontal betændelse tidlig kroppens eget enzym MMP-8, som kan medføre en parodontal vævsnedbrydning og udvikling af parodontitis.

Immunceller frigiver aktiveret MMP-8. Dette deler kollagenfibernettet i det parodontale væv i flere dele, så forsvarsceller kan bevæge sig hen til det angrebne betændelsessted. Ved en fejlregulering af disse processer, forårsaget af f.eks. kronisk irritation, stressfaktorer, hormonelle forandringer, systemiske betændelsessygdomme eller rygning, kan der ske forværret, under visse omstændigheder patogen, vævsnedbrydning.

aMMP-8 | Det er det AKTIVEREDE enzym, som er afgørende

PerioSafe® og ImplantSafe® er baseret på en antibody, der reagerer på AKTIVERET MMP-8 og det er helt afgørende.

I den almindelige tilstand for enzymet er det ikke aktiveret. Hvis diagnostikken er baseret på en måling af mængden af tilstedeværende MMP-8 enzym vil udfaldet kunne variere fra person til person. En høj MMP-8 værdi ville ikke kunne tages som udtryk for at, der var vævsnedbrydende aktivitet tilstede. Derimod vil en aMMP-8 værdi – dvs. at enzymet er aktiveret – påviser vævsnedbrydende aktivitet – uanset om enzymet iøvrigt er tilstede i høj dosis.

Derfor er PerioSafe® og ImplantSafe® målinger stærkt valide.

Kan registreres diagnostisk i spyt

De normalt lave, men ved vævsnedbrydning også øgede koncentrationer, af aMMP-8 afsættes ved hjælp af sulkusfluid (GCF: Gingival Crevicular Fluid), som kontinuerligt trænger ud på tandhalsen mellem tanden og det bløde væv i mundhulen.

På denne måde kan aMMP8 (ved hjælp af mundskylletesten PerioSafe®) registreres diagnostisk.

Baseret på 30 års forskning

Prof. Timo Sorsa fra Helsinki Universitet samt Karolinska i Stockholm, startede forskningen i MMP-8 som biomarkør for parodontal vævsnedbrydning.

Idag ligger der mere end 200 artikler om sammenhængen mellem aMMP-8 og parodontal vævsnedbrydning og mere end 800 artikler indenfor det medicinske felt.

Se uddrag nedenfor.

Litteratur

Vi har samlet en betydelig mængde litteratur og sorteret dem efter relevans ifht. diagnostiseringsmetodik, fagområde eller systemisk sygdomsområde.

For at få et godt indblik i hvorfor spyttest muliggør tidlig forebyggelse og de afledte effekter anbefaler vi at du starter med oversigtsartiklen.

Introduktionsartikel

Salivary Diagnostics—Point-of-Care diagnostics of MMP-8 in dentistry and medicine

Se artikel her

[1] Page RC, Kornman KS. The pathogenesis of human periodontitis: an introduction. Periodontol 2000. 1997; 14: 9.

[2] CLSI. User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance; Approved Guideline – Second Edition. CLSI document EP12-A2. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2008

[3] Altman DG: Practical statistics for medical research, Chapman & Hall / CRC, Boca Raton, London New York, Washington D. C., 1999, p. 404

[4] Lösche W & Kocher Th: Parodontitis als Risikoindikator für Herz-Kreislauf Erkrankungen. Risikokompendium Parodontitis (Hrsg. Deutsche Gesellschaft für Parodontologie / KZV Hessen / LZK Hessen). Quintessenz Verlag 2002, S. 67

[5] Lamster et al.: The relationship between oral health and diabetes mellitus. JADA 2008; 139: 19S.

[6] Ratka-Krüger et al.: Parodontitis als möglicher Risikofaktor für untergewichtige Frühgeburten. Risikokompendium Parodontitis 2002, S. 85

[7] Bartold et al.: Periodontitis and rheumatoid arthritis: a review. J Periodontol 2005; 76: 2066.

[8] Kinane et al.: Changes in gingival crevicular fluid matrix metalloproteinase-8 levels during periodontal treatment and maintenance. J Periodont Res 2003; 38: 400.

[9] Emingil et al.: The effect of adjunctive low-dose doxycycline therapy on clinical parameters and gingival crevicular fluid matrix metalloproteinase-8 levels in chronic periodontitis. J Periodontol 2004; 75: 106.

[10] Marsh, Martin, Orale Mikrobiologie: ISBN 3-13-129731 Thieme 2003: 4

[11] Socransky et al.: New concepts of destructive periodontal disease. J. Clin Periodontol 1984; 11: 21-32.

[12] Mastragelopulos et al.: Nachweis parodontal pathogener Mikroorganismen in atheromatösen Plaques. Der Chirurg 2002; 73: 585-591

[13] Lorenz et al.: Klinische Studie zur Evaluierung eines qualitativen aMMP-8 Chairside Tests; Abstract zu Poster P-08-002; Parodontologie 2011; 22: 333

[14] D. Deimling, et al., Parodontale Erkrankungen während der Schwangerschaft, Wissenschaftliche Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie, DZZ 62 (03) 2007 15. 03. 2007 / Ver. 4.0 (www.dgparo.de)

 

 1. www.dginet.de
 2. Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ). Deutsche Mundgesundheitsstudie IV. November 2006.
 3. Vortrag Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner, Mainz, 24. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Implantologie in Hamburg, 25.-27. November 2010.
 4. Jung RE, Pjetursson BE, Glauser R et al. A systematic review of the 5-year survival and complication rates of implant-supported single crowns. Clin Oral Implants. 2008; 19:19-30.
 5. Lindhe J, Meyle J. Group D of European Workshop on Periodontology. Peri-implant diseases: Consensus Report of the Sixth European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol. 2008; 35:282-5.
 6. Zitzmann N, Berglundh T: Definition and prevalence of peri-implant dieseases. J Clin Periodontol. 2008; 35:286-91.
 7. Pjetursson BE, Helbling C, Weber HP, et al. Peri-implantitis susceptibility as it relates to periodontal therapy and supportive care. Clin Oral Implants Res. 2012; 23(7):888-94.
 8. Eickholz P, Klein F, Eger T. Glossar der Grundbegriffe für die Praxis: Periimplantäre Erkrankungen: Diagnostik und Therapie. Parodontologie 2012; 23(2):167-75.
 9. Bundesverband der implantologisch tКtigen ZahnКrzte in Europa (BDIZ EDI). Periimplantitis: Prävention – Diagnostik – Therapie. 3. Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) Cologne; 2008
 10. Sorsa T, Mäntylä P, Rönkä H et al. Scientific basis of a matrix metalloproteinase-8 specific chairside test for monitoring periondontal and peri-implant health and disease. Ann N Y Acad Sci 1999; 878:130-40.
 11. Xu L, Yu Z, Lee HM, Wolff MS et al. Characteristics of collagenase-2 from gingival crevicular fluid and peri-implant sulcular fluid in periodontitis and peri-implantitis patients: pilot study. Acta Odont Scand 2008; 66:219-24.
 12. Qualitätsleitlinie Implantologie des Bundesverbandes der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa. 2006.
 13. Becker J, Sahm N. Periimplantitis Risikofaktoren – ein Update. Implantologie 2011; 2:115-20
 14. Page RC, Kornman KS. The pathogenesis of human periodontitis: an introduction. Periodontol 2000. 1997; 14:9-11.
 15. Greenstein G, Lamster I. Changing periodontal paradigms: therapeutic implications. Int J Periodontics Restorative Dent. 2000; 20(4):336-57.
 16. Mikrobiologische Diagnostik in der Parodontitistherapie. Gemeinsame Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie (DGP) und der Deutschen Gesellschaft für Zahn- Mund- und Kieferkrankheiten (DGZMK). Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 2005; 60(12):660-2.
 17. Socransky SS, Haffajee AD, Goodson JM, Lindhe J. New concepts of destructive periodontal disease. J Clin Periodontol 1984; 11(1):21-32.
 18. Parks WC, Mecham RP. Matrix Metalloproteinases. San Diego: Academic Press, 1998.
 19. Marsh P, Martin MV. Orale Mikrobiologie. Thieme, Stuttgart, 1. Aufl. 2003.
 20. Mastragelopulos N, Haraszthy VI, Zambon JJ et al. Nachweis parodontal pathogener Mikroorganismen in atheromatösen Plaques. Chirurg 2002; 73:585-91.
 21. Témoin S, Chakaki A, Askari A, El-Halaby A et al. Identification of oral bacterial DNA in synovial fluid of patients with arthritis with native and failed prosthetic joints. J Clin Rheumatol. 2012; 18(3):117-21
 22. Mealey BL, Ocampo GL. Diabetes mellitus and periodontal disease. Periodontol 2000. 2007; 44:127-53.
 23. Bascones-Martinez A, Matesanz-Perez P, Escribano-Bermejo M et al. Periodontal disease and diabetes-Review of the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011; 16(6):e722-9.
 24. Scannapieco FA, Bush RB, Paju S. Associations between periodontal disease and risk for atherosclerosis, cardiovascular disease, and stroke. A systematic review. Ann Periodontol. 2003; 8(1):38-53.
 25. Persson GR, Persson RE. Cardiovascular disease and periodontitis: an update on the associations and risk. J Clin Periodontol. 2008;35(8 Suppl):362-79.
 26. Bartold PM, Marshall RI, Haynes DR. Periodontitis and rheumatoid arthritis: a review. J Periodontol 2005; 76:2066-74.
 27. Persson GR. Rheumatoid arthritis and periodontitis inflammatory and infectious connections. Review of the literature. J Oral Microbiol 2012; 4.
 28. Ratka-Krüger P, Horodko M, Raetzke P. Parodontitis als mЪglicher Risikofaktor für untergewichtige Frühgeburten. Risikokompendium Parodontitis. Quintessenz Berlin 2002, S. 85-95.
 29. Deimling D, Kunze M, Ratka-Krüger P. Parodontale Erkrankungen während der Schwangerschaft. Gemeinsame Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie (DGP) und der Deutschen Gesellschaft für Zahn- Mund- und Kieferkrankheiten (DGZMK). Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 2007; 62(03)
 30. Socransky et. al. New concepts of destructive periodontal disease. J. Clin. Periodontol 1984: 11:21-32
 31. Asikainen S, Chen, C, Alaluusua S et al. Can one acquire periodontal bacteria and periodontitis from a family member? JADA 1997; 128:1263-71.
 32. gem. In-vitro Diagnostik Richtlinie
 33. Scannapieco FA, Bush RB, Paju S. Associations between periodontal disease and risk for nosocomial bacterial pneumonia and chronic obstructive pulmonary disease. A systematic review. Ann Periodontol. 2003; 8(1):54-69.
 34. Zeng XT, Tu ML, Liu DY, et al. Periodontal disease and risk of chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis of observational studies. PLoS One. 2012;7(10):e46508.
 35. Peruzzo DC, Benatti BB, Ambrosano GM, et al. A systematic review of stress and psychological factors as possible risk factors for periodontal disease. J Periodontol. 2007; 78(8):1491-504.
 36. Rivera C, Monsalve F, Suazo I et al. Stress increases periodontal inflammation. Exp Ther Med. 2012; 4(5):883-8
 37. Ogawa H, Yoshihara A, Hirotomi T, et al. Risk factors for periodontal disease progression among elderly people. J Clin Periodontol. 2002 Jul;29(7):592-7
 38. Lorenz et. al.: Klinische Studie zur Evaluierung eines qualitativen aMMP-8 Chairside Tests; Abstract zu Poster P-08-002; Parodontologie 2011; 22: 333[/one_half_last]

 

Kilder vedr.: Ønske om børn og aMMP-8 generelt

1 Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Mundgesundheit. Heft 47. Robert Koch-Institut, Berlin 2009.

2 Sanu O, Lamont RF. Periodontal disease and bacterial vaginosis as genetic and environment markers for the risk of spontaneous preterm labor and preterm birth. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24:1476-85.

3 Zabor EC, Klebanoff M, Yu K, et al. Association between periodontal disease, bacterial vaginosis, and sexual risk behaviors. J Clin Periodontol. 2010;37(10):888-93.

4 Kavoussi SK, West BT, Taylor GW, Lebovic DI. Periodontal disease and endometriosis: analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey. Fertil Steril. 2009;91(2):335-42.

5 Bieniek KW, Riedel HH. Bacterial foci in the teeth, oral cavity, and jaw – secondary effects (remote action) of bacterial colonies with respect to bacteriospermia and subfertility in males. Andrologia 1993;25(3):159-62.

6 Klinger A, Hain B, Yaffe H, Schonberger O. Periodontal status of males attending an in vitro fertilization clinic. J Clin Periodontol. 2011;38(6):542-6.

7 Balakesavan P, Gokhale SR, Deshmukh V, Williams RC. Periodontal disease and overall health: An update. Eur J Gen Dent. 2013;2(2):102-8.

8 Hart R. Periodontal disease: could this be a further factor leading to subfertility and is there a case for a prepregnancy dental check-up? Womens Health. 2012;8(3):229-30.

9 Hart R, Doherty DA, Pennell CE, et al. Periodontal disease: a potential modifiable risk factor limiting conception. Hum Reprod. 2012;27(5):1332-42.

10 Pavlatou A, Tsami A, Vlahos N, et al. The effect of in vitro fertilization on gingival inflammation according to women’s periodontal status: clinical data. J Int Acad Periodontol. 2013;15(2):36-42.

11 Xiong X, Elkind-Hirsch KE, Vastardis S, et al. Periodontal disease is associated with gestational diabetes mellitus: a case-control study. J Periodontol. 2009;80(11):1742-9.

12 Contreras A, Herrera JA, Soto JE, et al. Periodontitis is associated with preeclampsia in pregnant women. J Periodontol. 2006;77(2):182-8.

13 Agustin CA, Villar J, Lindheimer M. Maternal infection and risk of preeclampsia: systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2008; 198(1):7-22.

14 Xiong X, Buekens P, Fraser WD, Beck J, Offenbacher S. Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes: a systematic review. BJOG 2006; 113:135–143.

15 Offenbacher S, Katz V, Fertik G, et al. Periodontal infection as a possible risk factor for preterm low birth weight. J Periodontol. 1996;67(10 Suppl):1103-13.

16 Lopez NJ, Smith PC, Gutierrez J. Higher risk of preterm birth and low birth weight in women with periodontal disease. J Dent Res. 2002;81(1):58-63.

17 Dasanayake AP, Russell S, Boyd D, et al. Preterm low birth weight and periodontal disease among African Americans. Dent Clin North Am. 2003;47(1):115-25, x-xi.

18 Madianos PN, Bobetsis GA, Kinane DF. Is periodontitis associated with an increased risk of coronary heart disease and preterm and/or low birth weight births? J Clin

Periodontol. 2002;29 Suppl 3:22-38.

19 Scannapieco FA, Bush RB, Paju S. Periodontal disease as a risk factor for adverse pregnancy outcomes. A systematic review. Ann Periodontol. 2003;8(1):70-8.

20 Khader YS, Ta’ani Q. Periodontal diseases and the risk of preterm birth and low birth weight: a meta-analysis. J Periodontol. 2005;76(2):161-5.

21 Offenbacher S, Jared HL, O’Reilly PG, et al. Potential pathogenic mechanisms of periodontitis associated pregnancy complications. Ann Periodontol. 1998;3(1):233-50.

22 Radnai M, GorzЧ I, UrbЗn E, et al: Possible association between mother’s periodontal status and preterm delivery. J Clin Periodontol. 2006; 33(11):791-6.

23 Statistisches Bundesamt. Geburten in Deutschland. Wiesbaden, 2012.

24 Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV). Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) im Auftrag von Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung. November 2006.

25 Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV). Jahrbuch 2010. KЪln: KZBV, 2011.

26 Lopez NJ, Da Silva I, Ipinza J, Gutierrez J. Periodontal therapy reduces the rate of preterm low birth weight in women with pregnancy-associated gingivitis. J Periodontol. 2005;76(11 Suppl):2144-53.

27 Jeffcoat M, Geurs NC, Reddy MS, et al. Periodontal infection and preterm birth: results of a prospective study. J Am Dent Assoc. 2001;132(7):875-80.

28 Offenbacher S, Lin D, Strauss R, et al. Effects of periodontal therapy during pregnancy on periodontal status, biologic parameters and pregnancy outcomes: a pilot study. J Periodontol. 2006;77(12):2011-24.

29 Cruz SS, Costa Mda C, Gomes-Filho IS, et al. Periodontal therapy for pregnant women and cases of low birthweight: an intervention study. Pediatr Int. 2010;52(1):57-64.

30 Deimling D, Kunze M, Ratka-Krüger P. Parodontale Erkrankungen während der Schwangerschaft. Gemeinsame Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für

Parodontologie (DGP) und der Deutschen Gesellschaft für Zahn- Mund- und Kieferkrankheiten (DGZMK). Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 2007; 62(03)

31 Scannapieco FA, Bush RB, Paju S. Associations between periodontal disease and risk for atherosclerosis, cardiovascular disease, and stroke. A systematic review. Ann Periodontol. 2003; 8(1):38-53.

32 Persson GR, Persson RE. Cardiovascular disease and periodontitis: an update on the associations and risk. J Clin Periodontol. 2008;35(8 Suppl):362-79.

33 Scannapieco FA, Bush RB, Paju S. Associations between periodontal disease and risk for nosocomial bacterial pneumonia and chronic obstructive pulmonary disease. A systematic review. Ann Periodontol. 2003; 8(1):54-69.

34 Zeng XT, Tu ML, Liu DY, et al. Periodontal disease and risk of chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis of observational studies. PLoS One. 2012;7(10):e46508.

35 Mealey BL, Ocampo GL. Diabetes mellitus and periodontal disease. Periodontol 2000. 2007; 44:127-53.

36 Bascones-Martinez A, Matesanz-Perez P, Escribano-Bermejo M et al. Periodontal disease and diabetes-Review of the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011; 16(6):e722-9.

37 Bartold PM, Marshall RI, Haynes DR. Periodontitis and rheumatoid arthritis: a review. J Periodontol 2005; 76:2066-74.

38 Persson GR. Rheumatoid arthritis and periodontitis inflammatory and infectious connections. Review of the literature. J Oral Microbiol 2012; 4.

39 Peruzzo DC, Benatti BB, Ambrosano GM, et al. A systematic review of stress and psychological factors as possible risk factors for periodontal disease. J Periodontol. 2007; 78(8):1491-504.

40 Rivera C, Monsalve F, Suazo I et al. Stress increases periodontal inflammation. Exp Ther Med. 2012; 4(5):883-8.

41 Ratka-Krüger P, Horodko M, Raetzke P. Parodontitis als möglicher Risikofaktor für untergewichtige Frühgeburten. Risikokompendium Parodontitis. Quintessenz, Berlin 2002, S. 85-95.

42 Deimling D, Kunze M, Ratka-Krüger P. Parodontale Erkrankungen während der Schwangerschaft. Gemeinsame Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie (DGP) und der Deutschen Gesellschaft für Zahn- Mund- und Kieferkrankheiten (DGZMK). Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 2007; 62(03)

43 Témoin S, Chakaki A, Askari A, El-Halaby A et al. Identification of oral bacterial DNA in synovial fluid of patients with arthritis with native and failed prosthetic joints. J Clin Rheumatol. 2012; 18(3):117-21.

44 Ogawa H, Yoshihara A, Hirotomi T, et al. Risk factors for periodontal disease progression among elderly people. J Clin Periodontol. 2002 Jul;29(7):592-7

45 Parks WC, Mecham RP. Matrix Metalloproteinases. San Diego: Academic Press, 1998.

46 Marsh P, Martin MV. Orale Mikrobiologie. Thieme, Stuttgart, 1. Aufl. 2003.

47 Mastragelopulos N, Haraszthy VI, Zambon JJ et al. Nachweis parodontal pathogener Mikroorganismen in atheromatösen Plaques. Chirurg 2002; 73:585-91.

48 Marcaccini AM, Novaes AB Jr, Meschiari CA, et al. Circulating matrix metalloproteinase-8 (MMP-8) and MMP-9 are increased in chronic periodontal disease and decrease after non-surgical periodontal therapy. Clin Chim Acta. 2009; 409(1-2):117-22.

49 Nwhator SO, Ayanbadejo PO, Umeizudike KA, et al. Clinical correlates of a lateral-flow immunoassay oral risk indicator. J Periodontol. 2014; 85(1):188-94.

50 Nwhator SO, Umeizudike KA, Ayanbadejo PO, et al. Black women’s predisposition to preterm birth; could we be near the answer? Int J Trop Dis & Health. 2014; 4(2):194-203.

51 Nwhator SO, Umeizudike KA, Ayanbadejo PO, et al. Another reason for impeccable oral hygiene: oral hygiene-sperm count link. J Contemp Dent Pract. 2014; 15(3):352-8.

52 Nwhator S, Opeodu O, Ayanbadejo P, et al. Could periodontitis affect time to conception? Ann Med Health Sci Res. 2014;4(5):817-22. Quellen:

Kilder vedr.: Kvinder over 45 år

1 Yıldırım TT, Kaya FA. The Effects of Menopause on Periodontal Tissue. Int Dent Res. 2011;3:81-6.

2 Buencamino MC, Palomo L, Thacker HL. How menopause affects oral health, and what we can do about it. Cleve Clin J Med. 2009;76(8):467-75.

3 Geurs NC. Osteoporosis and periodontal disease. Periodontol 2000. 2007;44:29-43.

4 Guiglia R, Di-Fede O, Lo-Russo L, et al. Osteoporosis, jawbones and periodontal disease. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2013;18(1):e93-9.

5 Esfahanian V, Shamami MS, Shamami MS. Relationship Between Osteoporosis and Periodontal Disease: Review of the Literature. J Dent (Tehran). 2012;9(4):258-64.

6 Soder B, Yakob M, Meurman JH, et al. Periodontal disease may associate with breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2011;127:497e502.

7 Virtanen E, Söder B, Andersson LC. History of Dental Infections Associates with Cancer in Periodontally Healthy Subjects: A 24-Year Follow-Up Study from Sweden. J Cancer. 2014; 5(2):79-85.

8 Arora M, Weuve J, Fall K, et al. An Exploration of Shared Genetic Risk Factors Between Periodontal Disease and Cancers: A Prospective Co-Twin Study. Am J Epidemiol. 2010; 171(2):253-9.

9 Bartold PM, Marshall RI, Haynes DR. Periodontitis and rheumatoid arthritis: a review. J Periodontol 2005; 76:2066-74.

10 Persson GR. Rheumatoid arthritis and periodontitis inflammatory and infectious connections. Review of the literature. J Oral Microbiol 2012; 4:11829.

11 Scannapieco FA, Bush RB, Paju S. Associations between periodontal disease and risk for nosocomial bacterial pneumonia and chronic obstructive pulmonary disease. A systematic review. Ann Periodontol. 2003; 8(1):54-69.

12 Zeng XT, Tu ML, Liu DY, et al. Periodontal disease and risk of chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis of observational studies. PLoS One. 2012;7(10):e46508.

13 Deschner J, Haak T, Jepsen S, et al. Diabetes mellitus und Parodontitis. Wechselbeziehung und klinische Implikationen. Ein Konsensuspapier. Internist. 2011; 52:466-77.

14 Preshaw PM, Alba AL, Herrera D, et al. Periodontitis and diabetes: a two-way relationship. Diabetologia. 2012;55(1):21-31.

15 Scannapieco FA, Bush RB, Paju S. Associations between periodontal disease and risk for atherosclerosis, cardiovascular disease, and stroke. A systematic review. Ann Periodontol. 2003; 8(1):38-53.

16 Persson GR, Persson RE. Cardiovascular disease and periodontitis: an update on the associations and risk. J Clin Periodontol. 2008;35(8 Suppl):362-79.

17 Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV). Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) im Auftrag von Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung. November 2006.

18 Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV). Jahrbuch 2010. Köln: KZBV, 2011.

19 Robert Koch-Institut: Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie – Gesundheit in Deutschland aktuell 2010. Berlin (2012)

20 Hadji P, Klein S, Gothe H, et al. The epidemiology of osteoporosis—Bone Evaluation Study (BEST): an analysis of routine health insurance data. Dtsch Arztebl Int 2013; 110(4):52–7.

21 Hwang IM, Sun LM, Lin CL, et al. Periodontal disease with treatment reduces subsequent cancer risks. QJM. 2014; 107(10):805-12.19

Diabetes and Periodontitis

Articles Listed In Alphabetic Order

1. Bajaj S., S Prasad et al.
Oral manifestations in type-2 diabetes
Indian Journal of Endocrinology and Metabilism 2012, vol 16, Issue 5, 777-779

2. Bandyopadhyay D. et. Al
Periodontal disease progression and glycaemic control among Gullah African Americans with type-2 diabetes.
J Clin Periodontol. June 2010, 37(6):501-509

3. Bascones-Martínez A. et al
Diabetes and periodontitis: A bidirectional relationship.
Med Clin (Barc). 2015 Jul 6;145(1):31-5. doi: 10.1016/j.medcli.2014.07.019. Epub 2014 Sep 3. Review. Spanish.

4. Borgnakke et al.
Effect on periodontal disease on diabetes: systematic review of epidemiologic observational evidence
J Clin Periodontol, 2013; 40 (suppl.14): S135-S152

5. Chapple ILC, et al.
Diabetes and periodontal diseases: consensus report of the joint EFP/AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases
J Clin Periodontol, 2013; (suppl 14): S106-S112

6. Chávarry et al.
The Relationship Between Diabetes Mellitus and Destructive Periodontal Disease: A Meta-Analysis
Oral Health Prev Dent 2009; 7: S107-S127

7. Chen et al.
Association of periodontal parameters with metabolic
Journal of Periodontology, 2009 DOI10.1902/jop.2009.090544

8. Collin, Sorsa et al.
Salivary MMP-8 and MMP-9 activities in type 2 diabetes mellitus
J Periodont Res 2000; 35: S259-S265

9. Correa et al.
Effect of periodontal treatment on metabolic control, systemic inflammation and cytokines in patients with type 2 diabetes
2010 J. Clin Periodontology 2010; 37: S53-S58

10. Costa et al.
Salivary interleukin-6, matrix metalloproteinase-8 and OPG in Periodontal and Diabetic patients
Journal of Periodontology; 2009 DOI: 10.1902/jop.209.090510

11. Darré L, et al.
Efficacy of periodontal treatment on glycaemic control in diabetic patients: A meta-analysis of interventional studies
Diabetes and Metabolism 34, 2008 S497-S506

12. Deschner J. et al.
Konsensus Papier: Diabetes Mellitus und Parodotitis
Der Internist 4, 2011; S466-S477

13. Engebredson A, et. al.
Perioteherapie effects on HbA1c has fundamental problems
Journal of Evidence-based dental practice, J Evid Base Dent Pract 2014:14, S127-S132

14. Engebretson A, and T. Kocher
Evidence that periodontal treatment improves diabetes outcomes: a systematic review and meta-analysis
J Clin Periodontol 2013; 40 (suppl. 14): S153-S163

15. Gupta N
The effect of type 2 diabetes mellitus and smoking on periodontal parameters and salivary matrix metalloproteinase-8 levels.
J Oral Sci. 2016;58(1):1-6. doi: 10.2334/josnusd.58.1.

16. Janket et al.
Does periodontal treatment improve glycemic control in Diabetic patients
Dent Res, 2005 dec; 84(12): S1185-S1159

17. Javed F et al.
Periodontal Inflammatory Conditions Among Smokers and Never-Smokers With and Without Type 2 Diabetes Mellitus.
J Periodontol. 2015 Jul;86(7):839-46. doi: 10.1902/jop.2015.150120. Epub 2015 Apr 16.

18. Kardeşler L et al.
Crevicular fluid matrix metalloproteinase-8, -13, and TIMP-1 levels in type 2 diabetics.
Oral Dis. 2010 Jul;16(5):476-81

19. Khader et al.
Periodontal status of diabetics compared with nondiabetics
Journal of Diabetes and its Complications, 2006 S59-S68

20. Kim et al.
Periodontal disease and systemic conditions: a bidirectional relationship
Odontology. 2006 September ; 94(1): S10-S21

21. Kumar M et al.
“Diabetes and Gum Disease: the diabolic duo”.
Diabetes Metab Syndr. 2014 Oct-Dec;8(4):255-8. doi: 10.1016/j.dsx.2014.09.022. Epub 2014 Oct 13. Review.

22. Kumar MS
Expression of matrix metalloproteinases (MMP-8 and -9) in chronic periodontitis patients with and without diabetes mellitus.
J Periodontol. 2006 Nov;77(11):1803-8.

23. Lalla et al.
Diabetes mellitus promotes periodontal destruction in children
J Clin Periodontol 2007; 34: S294-S298

24. Lalla et al.
Diabetic Mellitus and periodonttis: a tale of two common interrelated diseases
Nat. Rev. Endocrinol. 7, S738-S748 (2011)

25. Lamster, Lalla, Wenche, Borgnakke and Taylor.
The Relationship Between Oral Health and Diabetes Mellitus
J Am Dent Assoc, 2008; 139, S19-S24

26. Matthews D.C
The Relationship Between Diabetes and Periodontal Disease
J Can Dent Assoc 2002; 68(3):S161-S164

27. Mealey B and Rethmann M
Periodontal disease and diabetes mellitus: Bidirectional Relationship
Dentistry today, april 2003

28. Mealey B and Oates T
Diabetes Mellitus and Periodontal Diseases
J Periodontol, August 2006

29. Mealey B and Ocampo G. L.
Diabetes Mellitus and Periodontal Disease
Periodontology 2000, vol 44, 2007, S127-S153

30. Monea et al.
The Influence of diabetes mellitus on periodontal tissue: A histological study
Rom J Morphol Embryol 2012, 53(3): S491-S495

31. Nishimura et al.
Negative Effects of Chronic Inflammatory Periodontal Disease on Diabetes Mellitus
Journal of the International Academy of Periodontology 2000, 2/2: S49-S55

32. Preshaw PM et al
Periodontitis and diabetes: a two-way relationship.
Diabetologia. 2012 Jan;55(1):21-31. doi: 10.1007/s00125-011-2342-y. Epub 2011 Nov 6. Review.

33. Puche J. and J. Stewart
Periodontal Disease and Diabetes Mellitus
Current Diabetes Reports 2004, 4:S46-S50

34. Ryan M.E.
Diagnostic and Therapeutic Strategies for the Management of the Diabetic Patient
Inside Dentistry Vol. 2 (special issue 1) Int. consensus statement

35. Ryan M.E. et al.
The influence of diabetes on the periodontal tissues
J Am Dent Assoc, 2003; 134, S34-S40

36. Santacroce L, et al.
Does It Make Dense that Diabetes is Reciprocally Associated with Periodontal Disease
Endocrine, Metabolic & Immune Disorders – Drug Targets, 2010, 10, S57-S70

37. Saremi A, et al.
Periodontal disease and mortality in type 2 diabetes
Diabetes Care, Vol. 28, number 1, January 2005

38. Sanz M et al.
Scientific evidence on the links between periodontal diseases and diabetes: Consensus report and guidelines of the joint workshop on periodontal diseases and diabetes by the International Diabetes Federation and the European Federation of Periodontology.
J Clin Periodontol. 2018 Feb;45(2):138-149. doi: 10.1111/jcpe.12808. Epub 2017 Dec 26.

39. Sculean A. und Jepsen S.
Diabetes mellitus als Risikofaktor für Parodontitis

48. Silander K, et al.
Worldwide patterns of haplotype diversity at 9p21.3, a locus associated with type 2 diabetes and coronary heart disease
Genome Medicine 2009, I:51

41. Silvestre et al.
Type 1 diabetes mellitus and periodontal disease: Relationship to different clinical variables
Med Oral PAtol Oral Cir Bucal, 2009 Apr 1;14 (4): E175-9

42. Sugiyama et al.
Gingival vascular functions are altered in type 2 diabetes mellitus model and/or periodontitis model
Clin Biochem. Nutr. September 2012, vil 51, no 2, S108-S113

43. Taylor G.W
Interrelationships between diabetes and periodontal diseases: An Epidemiologic Perspective
Ann Periodontol, vol 6, no 1, December 2001, S99-S112

44. Taylor G.W
The effects of periodontal treatment on diabetes
J Am Dent Assoc, vol 134, October 2003 S41-S48

45. Taylor G.W, et al.
A review of the evidence for pathogenic mechanisms that may link periodontitis and diabetes
J Clin Periodontol 2013; 40 (suppl. 14): S113-134

46. Teeuw W. J., et al
Effect of Periodontal Treatment on Glycemic Control of Diabetic Patients
Diabetes Care vol. 33, no 2, February 2010; S421-S427

47. Zhou X et al
Interrelationship between diabetes and periodontitis: role of hyperlipidemia.
Arch Oral Biol. 2015 Apr;60(4):667-74. doi: 10.1016/j.archoralbio.2014.11.008. Epub 2014 Nov 20. Review.

48. Xie Y et al
Prepregnancy obesity and periodontitis among pregnant females with and without gestational diabetes mellitus.
J Periodontol. 2014 Jul;85(7):890-8. doi: 10.1902/jop.2013.130502. Epub 2013 Dec 19.

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Proaktiv Patientkommunikation

Patient kommunikation er en naturlig del af hverdagen på en tandklinik. Patienten informeres om de kliniske forhold, diagnoser og behandlingstilbud. Oftest er kommunikationen mundtlig ved rutine tjek, hvor der ikke er kliniske forhold, som kalder på en egentlig behandlingsplan. Med PerioSafe check-up har du nu et skriftlig kommunikationsværktøj som kan udleveres til patienten inden rutine tjekket og forklarer vigtigheden i at opdage skjult inflammation og muligheden for at blive testet inden inflammationen har forårsaget synlige skader og udviklet sig til parodontitis.
Med ImplantPass® og PerioPass® introducerer vi to patient specifikke forebyggelsesprogrammer, som hverisær kombinerer de kvantitative målinger fra ORALyzer® læseren med de kliniske observationer og danner en platform for kontinuerlig dialog centeret omkring det fulde billede af sundhedstilstanden sub-klinisk og klinisk af tandkødet.
Målsætningen er at skabe en forståelse af koblingen mellem mund og krop hos patienten. Dette – parret med et diagnostiske billede sub-klinisk og klinisk, kommunikeret med lyssignaler og med anbefalinger til egenindsats samt eventuel intervention – skaber en øget motivation og proaktiv adfærd.

 

PerioSafe® Check-Up

Klik på billedet for fuld størrelse

Download

PerioPass® side 1

Klik på billedet for fuld størrelse

Download

PerioPass® side 2

Klik på billedet for fuld størrelse

Download

ImplantPass® side 1

Klik på billedet for fuld størrelse

Download

ImplantPass® side 2

Klik på billedet for fuld størrelse

Download

ORALyzer®

Digital oral sundhedsanalyse til bestemmelse af sub-klinisk vævsnedbrydning og understøttelse af forebyggende behandlinger

 

 

 

 

NYHED: I løbet af et minut udføres den digitale vurdering af aMMP-8 hurtig test PerioSafe® eller ImplantSafe® og omsættes til kvalitativ og kvantitativ prognostisk evaluering af den sub-kliniske inflammatoriske proces i et håndterbart format til din patient kommunikation.

Det kvantitative resultat gør det muligt at overvåge kvaliteten og fremskridtene i forebyggelse og behandling.

Kommunikation via analyserapporterne giver patienten en detaljeret indsigt i enhver yderligere nødvendig behandling og gør den aktuelle status synlig gennem et klart trafiklysdiagram. Dette fremmer patient compliance og styrker klinikkens diagnostiske ekspertise gennem deres brug af læserteknologi.

aMMP-8 er den “gyldne standard” af prognostisk spyt analyse for periodontal vævsnedbrydning. I modsætning til den velkendte BOP-metode er den positive informative værdi af aMMP-8-diagnostik ca. 2-3 gange mere præcis og kan reproduceres til enhver tid.

Automatisk kalibrering pr test

ORALyzer® læseren er en advanceret digital læser, der kan aflæse immunokromatologiske enkelt trin in vitro tests.

Den kalibreres for hver test via en scanning af en testspecifik QR code, som vist på billedet. Kalibreringen indeholdes data om testens lot nr og sikrer derved at man kan spore test og testresultater. Når en test skal foretages holdes indpakningen foran QR kode læseren og ORALyzer® kalibreres. Idag kan ORALyzer® læse PerioSafe® DR og ImplantSafe® DR.

I fremtiden vil der komme flere varianter og øge indsigten i sub-kliniske forhold af betydning for forebyggelse, monitorering og generel sundhed.

Placering af test i ORALyzer® læseren

Efter scanning af QR code placeres den pågældende test i en special designet skuffe hvor testen fastholdes korrekt og sikre at aflæsningen kan foregå korrekt og reproducerbart.

Der er idag henholdsvis en skuffe til ImplantSafe® (ses på billedet) og en skuffe til PerioSafe®.

 

Automatiseret inkubationstid

Alle immunokromatologiske test har en inkubationstid, der bestemmer hvornår et resultat kan aflæses. Den ligger typisk et sted mellem 5 og 15 minutter.

PerioSafe® og ImplantSafe® har en inkubationstid på 5 minutter, hvilket betyder at der skal gå 5 minutter fra testvæsken er påført til resultatet kan aflæses.

Indbygget timer

ORALyzer® læseren har indbygget en timer, som sikre at aflæsningen kan ske efter inkubationstid er overstået. Hvis eksempelvis PerioSafe® testen er placeret i skuffen og testvæsken påføres som vist på billedet, anvendes automatisk inkubation når testen startes på læseren. Når de 5 minutter er gået aflæses resultatet.

Enkel arbejdsgang

Det betyder, at den som forestår testen blot “sætter testen over” kan vende tilbage 5-6-7 minutter senere til et færdigt testresultat.

Hvis inkubationstiden er udført udenfor ORALyzer® læseren, følges samme procedure med scanning af QR code og isætning af testen i maskinen. Når testen startes fravælges inkubation og resultatet aflæses med det samme.

 

Præsentation af testresultatet

Når testresultatet foreligger kan det printes ud på den medfølgende labelprinter og påsættes PerioPass® eller ImplantPass®. Print foretages fra ORALyzer® menuen med et enkelt tryk.

Label indholder relevante data om testen fra kalibreringen med testtype, lot nr og en patient-id identifikation, samt resultatet målt i ng/ml.

 

 

Gennemse resultater

ORALyzer® læseren gemmer alle målinger i sin hukommelse og de kan overføres via USB eller netkabel til et regneark.

Interessante statistikmuligheder

Anvendes et homogent patient-id, såsom CPR nr., kan testresultaterne danne grundlag for interessant statistik på sundhedstilstanden af de testede patienter, køn- og aldersopdelt. Sammenholdt med øvrige journaldata kan effekt af forebyggende indsats og behandlinger underbygges med kvantitative reproducerbare data.

ORALyzer® | Hurtigt, enkelt og præcist

Fra testen indsamles fra spytprøve eller sulcusvæske til label kan sættes på analyserapporten går der mellem 8-10 minutter afhængig af testen, hvoraf en tredjedel er egentlig arbejdstid.

 

ORALyzer® | Trin for trin video

 

 

PerioSafe®

PerioSafe® mundskyl test

PerioSafe® bruges til tidlig diagnosticering af skjulte parodontale nedbrydningsprocesser i vævet og til parodontitis-profylakse.

Den bruges som screening for skjulte nedbrydningsprocesser i vævet med henblik på parodontitis-risiko-diagnose i klinikken, f.eks. før hver professionelle tandrensning 1-2 gange årligt.

PerioSafe® måler på mængden af aktiveret MMP-8 udfra en spytprøve og leverer et kvalitativt resultat på få minutter – ganske som en graviditetstest. Er der 2 streger er testen positiv og indikerer at der er aktive vævsnedbrydende processer igang.

Anvendes testen i kombination med ORALyzer® kvantificeres testresultatet og omsættes til en værdi (ng/ml). Resultatet kommunikeres til patienten med PerioPass® – det Patient Specifikke Forebyggelsesprogram.

PerioSafe® fåes i flere udgaver afhængig af om klinikken anvender ORALyzer® læser eller ej.

PerioSafe® | prøveindsamling

Immunologiske tests anvender et prøvemedie (her spyt) og en buffer væske til at skabe et ensartet mix, som påføres selve testen. Indsamling af prøvemediet foretages med PerioSafe® ganske enkelt over nogle få processer, som beskrevet nedenfor. Arbejdstiden er kort og udførelsen tilpas enkel til at personalet ikke behøver indgående træning for at kunne udføre selve processen.

PerioSafe® | test varianter

 

1

PerioSafe®

Den grundlæggende PerioSafe® test som kan anvendes til kvalificering af om der er aktiveret MMP-8. Testen kan udføres på klinikken, hos lægen eller hos en samarbejdspartner.

2

PerioSafe® DR

PerioSafe® DR (Digital Reader test) fungerer på samme måde som den almindelige PerioSafe® test, men kan aflæses med ORALyzer® læseren og dermed levere et kvantitativt mål for mængde af aMMP-8 og anvendes sammen med patient forebyggelsesskemaet.

3

PerioSafe® DRS

PerioSafe® DRS (Digital Reader Super test) svarer til DR testen, men har et lavere “cut off” på 10 ng/ml og giver dermed et endnu mere præcist resultat.

4

PerioSafe® Laboratorie testen

PerioSafe® delaboratorie testen anvender dip-sticks til at opsamle prøver fra sulcusvæske op til 4 forskellige steder. Testen indsendes til vores laboratorie som efterfølgende returnere med laboratoriemåling for hvert site med angivelse af mængden af aMMP-8. Anvendes hovedsagligt til monitorering af behandlinger.

PerioSafe® | samspil med ORALyzer® læseren

 

Efter indsamling af spytprøven – men før den påføres testen – kaliberes ORALyzer® læseren fra QR koden på testen.

 

Testen placeres i PerioSafe® kassetten som skubbes halvt ind. Spytprøven dryppes ned på testen og kassetten skubbes helt i.

 

Når testresultatet er klar, udskrives label med resultatet og data om testen.

 

Labelen sættes på det personlige PerioSafe® Patient Udredningsskema og resultatet inddrages i den samlede behandlingsplan.

PerioSafe® | Trin for trin video

PerioSafe® målgrupper

Regelmæssigt screening

For at opdage den stødvist forløbende kollagenolytiske vævsnedbrydning sikkert, er det nødvendigt at anvende aMMP-8- screeningen som bestanddel af den regelmæssige profylakse og undersøgelse inden for rammerne af UPT mindst en gang om året.

Tidlig indsats mens symptomerne er reversible

Hvis der endnu ikke har dannet sig dybere parodontale lommer, er symptomerne ofte stadigt reversible. I den forbindelse er det vigtigt, at patienterne er instrueret i personlige plejeforanstaltninger, og at der om muligt benyttes antimikrobielle plejeprodukter.

Monitorering inden for rammerne af den understøttende parodontitis-terapi (UPT):

Screening for skjulte nedbrydningsprocesser i vævet med henblik på parodontitis-risiko-diagnose i klinikken, f.eks. før hver professionelle tandrensning 1-2 gange årligt. Parodontale sygdomme, der opdages i et tidligt stadium, før vævsnedbrydning bliver synlig ved sondering eller røntgen, kan afværges ved rettidig professionel intervention (regelmæssige undersøgelser og professionelle tandrensninger).

Risiko-patienter har særligt behov

Specielt ved parodontitis-risikopatienter, f.eks. patienter med diabetes, hjerte-kredsløbssygdomme eller reumatoid artritis samt ved gravide, kan det være vigtigt tidligt at opdage en potentiel risiko for vævsnedbrydning, der som regel er inflammatorisk.


 

Patient udvælgelseskriterier for subklinisk aktiv periodontal degeneration screening

Med denne quick guide kan du udvælge de patienter som med fordel kan testes med biomarkørtesten PerioSafe® (aMMP-8).

Download

 

PerioPass® | Patient kommunikation

PerioPass®

Med PerioSafe® check-up er dit skriftlige kommunikationsværktøj, som kan udleveres til patienten inden rutine tjekket og forklarer vigtigheden i at opdage skjult inflammation, og muligheden for at blive testet inden inflammationen har forårsaget synlige skader og udviklet sig til parodontitis.
Med PerioPass® introducerer vi det patient specifikke forebyggelsesprogram, som kombinerer den kvantitative måling fra ORALyzer® læseren med de kliniske observationer og danner en platform for kontinuerlig dialog centeret omkring det fulde billede af sundhedstilstanden sub-klinisk og klinisk af tandkødet.
Målsætningen er at skabe en forståelse af koblingen mellem mund og krop hos patienten. Dette – parret med et diagnostiske billede sub-klinisk og klinisk, kommunikeret med lyssignaler og med anbefalinger til egenindsats samt eventuel intervention – skaber en øget motivation og proaktiv adfærd.

 

PerioSafe® Check-Up

Klik på billedet for fuld størrelsen

 

PerioSafe® check-up kan udleveres til patienten allerede i receptionen, så denne kan tage stilling til, om han/hun ønsker at blive testet for skjult inflammation inden konsultationen.

Download

PerioPass® side 1

Klik på billedet for fuld størrelse

 

Forsiden på PerioPass® sætter rammen for hvorfor tidlig diagnostik af “skjult inflammation” er vigtig måde for den orale sundhed, og den almene sundhed.

Download

PerioPass® side 2

Klik på billedet for fuld størrelse

 

På bagsiden påsættes label fra ORALyzer® læseren og resultatet linkes til farveskalaen. Målingen, samt den kliniske vurdering omsættes til en behandlingsplan som skitseres i den nedre halvdel af PerioPass®. Dokumentet underskrives af patienten og scannes til journalen.

Download

PerioPrevention® | hvordan kommer jeg igang?

Model 1 | Forundersøgelse med alm. PerioSafe® og ImplantSafe®

Hvordan kommer jeg igang?

Forundersøgelse af PerioPrevention®

Hvis du ønsker at prøve at arbejde med PerioSafe® eller ImplantSafe® kræver det blot at du henvender dig til os på telefon 3131 1925.

Du vil typisk starte med

 • 25 PerioSafe® tests
 • 25 ImplantSafe ® tests

Som opstart vil vi holde et møde med dig og relevante medarbejdere på klinikken.

Processen er:

 • Opstartsmøde møde med dit forebyggende team på klinikken (behandlere og plejere)
 • Gennemgang af de enkelte tests
 • Gennemgang af målgrupper vs tests

 

Priser oplyses ved henvendelse på telefon 313 1925

Model 2 | PerioPrevention® med ORALyzer® setup

Hvordan kommer jeg igang?

PerioPrevention® model

Hvis du ønsker at udnytte de fulde mulighederne i PerioPrevention® og arbejde med hele gruppen af molekylære tests, der kan kvantificeres med ORALyzer® læseren.

Processen er:

 • Opstartsmøde møde med dit forebyggende team på klinikken (behandlere og plejere)
 • Gennemgang af implementeringsplan
 • Gennemgang af de enkelte tests
 • Gennemgang af målgrupper vs tests
 • Gennemgang af ORALyzer® læseren

Ved en typisk opstart leveres

 • 100 stk PerioSafe® DR tests
 • 50 stk ImplantSafe® DR
 • ORALyzer® Læser

Priser oplyses ved henvendelse på telefon 313 1925

Model 3 | PerioPrevention® Center


PerioPrevention® Center

 

Som PerioPrevention® Center vil din klinik indgå i et eksklusivt netværk af klinikker rundt om i landet, som arbejder indgående med PerioPrevention®, indgår i interdisciplinære samarbejde med lokale læger og sygehuse.

Som PerioPrevention® Center har du følgende fordele:

 1. klinikpositionering certificeret som PerioPrevention® Center
 2. adgang til dit eget PerioPrevention® Center website til patienter og samarbejdspartnere
 3. optaget på liste over PerioPrevention® Center som kan tilgås af læger og andre sundhedsfaglige relevante fagpersoner
 4. adgang til kurser i det europæiske PerioPrevention® Center netværk

For at blive et PerioPrevention® Center kræver det en certificering. Den udføres af Puredent i samarbejde med dig baseret på en kvalitetsmanual. Hertil kommer opsætning af website, optagelse på lister osv.

Som PerioPrevention® Center tiltræder man nogle forpligtelser overfor anvendelse af produkter, videreuddannelse og udnyttelse af de muligheder der ligger i interdisciplinært samarbejde.

De nærmere vilkår oplyses på telefon 3131 1925

Eksempel på PerioPrevention® Center micro-site.

 


ImplantSafe®

ImplantSafe® site specific test

ImplantSafe® er en immunologisk test, der måler forekomsten af aMMP-8 i en poche med en dip-stick. Resultatet viser kvalitativt med 1 eller 2 streger om testen er negativ eller positiv. Med den elektroniske ORALyzer® læser kan aflæsningen automatiseres og kvantificeres til en måling i ng/ml. Testresultatet er klar på få minutter.

ImplantSafe® bygger på 30 års forskning med mere end 200 artikler indenfor det parodontale område og 800 artikler indenfor det medicinske område.

De hjælper dig i arbejdet med at holde dine patienter fri for peri-implantitis og derigennem reducere deres risiko for at udvikle systemiske sygdomme.

 

aMMP-8-kontrol er nøglen til implantater med lang levetid

ImplantSafe® registrerer de tidligste risikotegn på peri-implantær vævsnedbrydning ved bestemmelse af aMMP-8, en af kroppens egne kollagenaser i den peri-implantære sulcusvæske (PISF).

Den aktive form af matrix-metalloproteinase-8 nedbryder de vævsstøttende kollagenfibre for at bane vejen til infektionsstedet for granulocytter, makrofager og osteoklaster. aMMP-8 er således en risikomarkør for ødelæggelsen af gingivalt, parodontalt og peri-implantært væv.

 

ImplantSafe® giver peri-implantitis forebyggelse tyngde

Med ImplantSafe® kan du nu screene for skjulte peri-implantære nedbrydningsprocesser og få tidlig diagnosticering af risikoen for skjult periimplantær vævsnedbrydning og alveolarknogletab ved det dentale implantat.

Som såkaldt „chairside“- eller „point-of-care“- test kan ImplantSafe® udføres af tandlægefagligt personale ved hver regelmæssige undersøgelse på få minutter.

 

 

ImplantSafe® | Digital Reader (DR)

Med den elektroniske ORALyzer® læser kan ImplantSafe® DR testen omsættes til et kvantitativt mål for graden af aktiveret MMP-8 (målt i ng/ml) udprintet på en label.

Denne placeres på Patient udredningsskemaet ImplantPass® som illustrerer resultatet på en risikoskala fra grøn til rød (for sub-klinisk betændelsestilstand).

Din kliniske vurdering kombineret med målingen omsættes herefter til den endelige behandlingsplan, som noteres på patient udredningsskemaet, der efterfølgende udleveres til patienten og scannes til journalen.

 

 

ImplantPass®

Implantat beskyttelsesprogrammet til forebyggelse af peri-implantitis

Med ImplantSafe® DR kan du tidligt identificere vævsnedbrydende aktivitet omkring det enkelte implantat og sætte ind med forebyggende behandling, før det kan udvikle sig til peri-implantitis.

Det giver dig mulighed for at tilbyde patienten et implantat-beskyttelsesprogram med fortløbende målinger, der både sikrer sunde implantater og samtidig reducerer patientens risiko for systemiske sygdomme.

Takket være visualiseringen i af risikoen er ImplantSafe® et ideelt instrument til forebyggelse, sensibilisering og motivation hos implantatpatienter. Koordineret med det kliniske billede ‘kan forbedre-de hygiejne- og professionelle antibakterielle og antimikrobielle foranstaltninger samt en finmasket kontrol være indiceret.

 

Peri-implantitis forebyggelse er et interessant vækstområde

Forebyggelse gælder alle patienter som har investeret i tandimplantater. De har en naturlig interesse i at deres implantat er virksomt i længst mulig tid og vil være interesseret i tiltag som sikrer deres investering. Med ImplantPass® står du med et kommunikationsredskab, som kan få stor betydning for de sundhedsydelser klinikken tilbyder og være en betydelig vækstdriver.

ImplantPass® | Patient kommunikation

ImplantPass®

Med ImplantPass® introducerer vi det patient specifikke forebyggelsesprogram, som kombinerer den kvantitative måling fra ORALyzer® læseren med de kliniske observationer og danner en platform for kontinuerlig dialog centeret omkring det fulde billede af sundhedstilstanden sub-klinisk og klinisk af tandkødet.

 

Målsætningen er at skabe en forståelse af koblingen mellem mund og krop hos patienten. Dette – parret med et diagnostiske billede sub-klinisk og klinisk, kommunikeret med lyssignaler og med anbefalinger til egenindsats samt eventuel intervention – skaber en øget motivation og proaktiv adfærd.
Download

ImplantPass® side 1

Klik på billedet for fuld størrelsen

 

Forsiden sætter rammen for hvorfor tidlig diagnostik af “skjult inflammation” er vigtig både for den orale sundhed, og den almene sundhed.

Download

ImplantPass® side 2

Klik på billedet for fuld størrelsen

 

På den bagsiden markeres placeringen af det eller de implantater der er testet. Målingen, samt den kliniske vurdering omsættes til en behandlingsplan som skitseres i den nedre halvdel af ImplantPass®. Dokumentet underskrives af patienten og scannes til journalen.

Download

ImplantSafe® | Prøveindsamling

Den rene „hands-on“-tid er ca. 3 minutter – med ventetid indtil aflæsning af testresultatet går der lidt mere end 10 minutter. Og sådan gør man: Ved hjælp af en udtagningsstrimmel (collection strip) udtages lidt peri-implantær sulcusvæske (PISF) ved implantatet som prøve. Denne elueres i et reagensglas (dvs. vaskes af udtagningsstrimlen).

Til sidst dyppes DIPSTICK-teststrimlen i elutionsvæsken i 12 til 15 sekunder og lægges derefter på et bord. Efter nøjagtigt 5 minutter er resultatet synligt. Der følger en udførlig vejledning i udførelse af testen med hver pakning.

Profylakse

PerioSafe© tandpasta og mundskyl med 12-timers beskyttelse:

 • Antimikrobielt virksomt mikrosølv forebygger betændelser og hæmmer dannelse af ny plak.
 • Provitamin B5 understøtter regenerationen af tandkødet.
 • Zinkgluconat virker antibakterielt og antiinflamatorisk.
 • Natriumfluorid* hærder tandemaljen og reducerer risikoen for caries.
 • Indeholder ikke antibiotika, klorhexidindigluconat eller triclosan.

*Natriumfluorid er kun indeholdt i PerioSafe© tandpasta

 

HyaSept™ mundskyl med hyaluronsyre:

 • Hyaluronsyren hæmmer bakteriernes reproduktion og nedbringer inflammation.
 • Den høje viskositet og hyaluronsyren danner en barrierefilm på overfladen af slimhinden, som stimulerer afgivelsen af spyt og forlænger væskebalancen.
 • Barrierefilmen beskytter oversensitive eller eksponerede nerveender.
 • Barrierefilmen beskytter mod dannelse af plak.
 • Kan anvendes flere gange dagligt og i flere måneder, da den ikke ødelægger bakteriefloraen.
 • Er sødet med xylitolog kan bruges af diabetikere.

Interdisciplinært samarbejde

Sundhed begynder i munden – også sygdom

 

Kollagenaser som aMMP-8 findes næsten overalt i menneskekroppen. De er nødvendige ved fysiologiske processer, f.eks. ved fosterets udvikling, nervevækst eller angiogenese. Også ved de fleste patologiske processer er MMP impliceret, bl.a. ved artritis, tumorsygdomme, hjerte- og kredsløbssygdomme, sårheling og parodontitis.

Så snart det parodontale væv starter en betændelsesreaktion, aktiverer og secernerer immunceller enzymet MMP-8. Dette gennemskærer det tætte net af kollagenfibre, for at immuncellerne kan bevæge sig hen til infektionens oprindelsessted. Som en „machete i kollagen-junglen“ baner aMMP-8 vejen for granulocytter, makrofager og osteoklaster.

Hvis denne proces bringes ud af ligevægt, f.eks. som følge af kronisk irritation, rygning, stress, hormonelle omstillinger eller diabetes, kan det resultere i udbredt og under visse omstændigheder patogen vævsnedbrydning. Den førhen tætte barriere bliver mere gennemtrængelig og kan således udgøre en indgangsport til blodkredsløbet for orale mikroorganismer og inflammatoriske signalstoffer. Efterfølgende kan der opstå en kronisk subklinisk bakteriæmi, dvs. en midlertidig tilstedeværelse af bakterier i blodet, der ikke eller kun vanskeligt kan konstateres klinisk. I kliniske undersøgelser er der påvist orale bakterier f.eks. i aterosklerotiske plaques,20 men også i ledproteser.

PerioSafe®

Systemiske følgesygdomme, der er associeret med orale betændelser

 

Talrige undersøgelser dokumenterer sammenhængen mellem forekomsten af en parodontal sygdom og diabetes, kardiovaskulære sygdomme og reumatoid artritis.

En paradontitis, der eksisterer allerede inden og i løbet af graviditeten, diskuteres som mulig risikofaktor for for tidlig fødsel og lav fødselsvægt; der er dog ikke dokumenteret entydig, videnskabelig evidens. Alligevel bør en tandlæge, hvis patienten ønsker barn, afklare den parodontale status allerede inden graviditeten og to gange i løbet af graviditeten.

Artikel

Salivary Diagnostics—Point-of-Care diagnostics of MMP-8 in dentistry and medicine

læs artikel her

PerioSafe® Step-by-Step video

Se Step-by-Step video om PerioSafe®

her

ImplantSafe® Step-by-Step video

Se Step-by-Step video om ImplantSafe®

her

PerioPrevention® | oversigt for hele testsystemet

PerioPrevention® test overblik

Test PerioSafe® PerioSafe® DR ImplantSafe® ImplantSafe® DR PerioSafe® Lab
Type Kviktest ORALyzer® test Kviktest ORALyzer® test Laboratorie test
Output Kvalitativ Kvantitativ Kvalitativ Kvantitativ Kvantitativ
Test svar Positiv/negativ Værdi Positiv/negativ Værdi Værdi
Målepunkt Spyt Spyt Poche 1 site Poche 1 site Poche 4 sites

 

Download

Patient kommunikationsmaterialer til download

Type PerioSafe® Check-Up PerioPass® ImplantPass®
Print version PerioSafe® Check-Up til print PerioPass® til print ImplantPass® til print
Digital PDF version PerioPass® digital pdf ImplantPass® digital pdf

Fuld oversigt

PerioSafe®

Kviktest

Kvalitativ test

Positivt – negativt svar

Patientfolder vedr. aMMP-8 testen

Patientfolder vedr. profylakse

PerioSafe® PPC

Kviktest

Kvalitativ test + kvantitativ test via læser

Positivt – negativt svar + værdi

Kræver PPC læser

aMMP-8 analyse og behandlingsmuligheder

Patientudredningsskema – til print

Patientudredningsskema – til digital udfyldelse

Patientfolder vedr. aMMP-8 testen

Patientfolder vedr. profylakse

ImplantSafe®

Kviktest

Kvalitativ test

Positivt – negativt svar

Patientfolder vedr. aMMP-8 testen

Patientfolder vedr. profylakse

PerioSafe® Lab

Laboratorietest

Kvantitativ test med 4 målepunkter

Laboratorierapport angiver aMMP-8 værdi

PerioBac®

Laboratorietest

Kvantitativ test med 4 målepunkter

Laboratorierapport angiver bakteriesammensætning