Blodudtagning til behandling

Blodudtagning til behandling

Blod anvendt i behandlingen – udnyttelsen af patientens helingspotentiale med PRF membraner og injectable PRF – er baseret på anvendelse af små mængder af patientens blod. Blodudtagning er lægeforbeholdt virksomhed, der kan uddelegeres under anvendelse af medhjælpsreglerne. For at kunne gøre foretage blodudtagning på en forsvarlig og behagelig måde tilbyder vi lægebaseret undervisning i blodudtagning for tandlæger og andre sundhedsprofessionelle.

Tag med på kursus
Vi har sammensat et blodudtagningskursus med undervisning ved en læge tilrettet således at det passer til en tandlægeklinik. Kurset omfatter gennemgang af anatomien omkring venøsblodudtagning fra hovedsagligt albuebøjningen og gennemgår de redskaber, som indgår i blodudtagning og tips til indstik, justering af kanyle under blodudtagning og afslutning af blodudtagningen, herunder komplikationsrisici.

Kurset indeholder en praktisk del hvor deltagerne udtager blod på hinanden under lægelig supervision og afsluttes med udlevering af certifikat.

Se det fulde program og tilmeld dig på kursussiden

One Stick Succes – veinlite

Blandt redskaberne til succesfuld blodudtagning anvender vi Veinlite, der er en lampe som hjælper med lokalisering af vener og dermed sikre at der stikkes 1 gang, uanset hvor vanskeligt det er at lokalisere venen.

Se video nedenfor!

Bestil materialer og løsninger

 

Multi puncture / Choukroun

Venepuncture- How to take blood with a butterfly needle

How to Find a Vein When Starting Ivs or Drawing Blood Tips

Læs mere om Veinlite

Veinlite koster fra 3000 kroner inkl. moms

Veinlite LED Vein Finder Demo

PDF vejledning fra OUH vedr. blodprøvetagning

Pdf Vejledning OUH

Pdf vejledning fra Rigshospitalet

PDF  vejledning RH

Bog om blodprøveudtagning

Link til bogen

academicbooks.dk (boghandlen der findes på Panum Instituttet)