Om PRF

PRF membraner | Platelet Rich Fibrin

Chairside adgang til patientens helingspotentiale fra venøs blod

The concept of PRF (Platelet Rich Fibrin) is based on the centrifugation of whole blood without anticoagulants. At the end of the spin, a fibrin clot containing the majority of the platelets and white blood cells is obtained.

G_aug_1_PM_4

This fibrin clot called Platelet Riche Fibrin or PRF will release gradually growth factors or cytokines in the site (VEGF, PDGF, TGF Beta, Thrombospondin)

Platelet Rich Fibrin membranes utilizing the Low Speed Concept to capture more cells and proteins and provide a significantly higher release during a 10 day period.

The expected objective of these growth factors is to accelerate the soft tissue and bone healing.

Numerous international publications are available and demonstrate the effectiveness of PRF in many indications: oral surgery (implants, bone grafting, periodontal surgery, extractions, etc…) and also in Orthopedic, Gastro and dermatological surgery.

Fact sheet: Platelet Rich Fibrin

 


 

PRF membranes | The process & application

PRF membranes | Phlebotomy

wide-puremed-front_01

Venous blood is drawn into PRF 10 ml tubes. This is done fast and each tube is placed into the centrifuge. Time is critical.

PRF membranes | Spin

The PRF tubes are placed into the centrifuge. It can hold 12 tubes. The protocol is pre-programmet and spin the tubes for 8 minutes. After the spin the lit opens and the next step can be performed.

PRF membranes | Compression

G_aug_1_PM_3

The RBC are removed from the clot and the plasma clot is placed in the PRF box. A double lit is placed on top and in few minutes the exudate is removed from the clot and a each clot is turned into a fibrin membrane.

PRF membranes | sticky bone

PRF fibrin membranes cut into pieces and mixed with biomaterials to get growth factors releases inside the graft.

PRF membranes | PRF membrane

PRF membranes used to cover the augmented site either alone or outside a barrier membrane.

PRF membranes | Sinus

PRF membrane closed any Schneider membrane rupture and protect the same from sharp edges on biomaterials

PRF membranes | Eksempler på indikationer

Sinusløft

PRF membranerne lægges op mod slimhinden og lukker eventuelle perforationer. Iblandes intrapartikulært knoglemateriale samt pålægges ud mod sårranden.

 

Styrker knoglematrix

PRF membranerne klippes i stykker og iblandes knoglematerialer. Derved opnås vækstfaktorafgivelse inde i knoglematerialet og stimulerer blodkardannelsen.

Heling

PRF membraner afgiver vækstfaktor over en periode på mere end 7 dage og stimulerer blodkardannelse og dæmper imflamation. PRF giver hurtigere heling og oftest færre smerter

 

Implantater

PRF membraner kan anvendes i forbindelse med isættelsen af implantater placeret omkring eller trukket ned over implantat abutment for at styrke blødtvævshelingen. Ved imediat isættelse kan PRF membraner iblandes eventuelt knoglemateriale.

Ekstraktioner

I PRF boksen kan der, med et stempel, produceres “plugs” til ekstraktionsaveolen, som afgiver vækstfaktor langsomt og stimulerer helingen af vævet.

 

Knogleopbygning

PRF membraner iblandes knoglematerialet samt lægges udenpå materialet mod slimhinden, dels som vækstinducerende faktor, dels som hæmostatisk beskyttelse i tilfælde af dehicens. Injectable PRF kan anvendes til at indkapsle og stabilisere knoglematerialet.

Socket Preservation

PRF membraner kan iblandes knoglemateriale ved knoglebaseret “socket preservation” og derved stimulere blodkardannelse og aktivering af knogle- og vævdannelse

 

Recessioner

PRF giver nye muligheder indenfor “recession coverage” idet membranerne fungerer som et biomateriale og kan tåle at være eksponeret. Ved at trække PRF membranerne under slimhinden og over tandfladen, kan gingiva stimuleres til at trække ned over overfladen.

Platelet Rich Fibrin | Se kliniske cases med PRF membraner her

Phlebotomy Technique

PRF | Myndighedskrav

Der er enkelte krav til autorisation, uddannelse og arbejdsgange – se mere nedenfor.

Medhjælpsregler

Journalisering

Samtykke

PRF | Krav til autorisation

A nvendelsen af PRF membraner / Injectable PRF i en tandlægepraksis stiller en række krav til autorisation, uddannelse og arbejdsgange. I vedlagte orienteringsskrivelse finder du baggrund og henvisninger til lovgivning og bekendtgørelser, samt orientering om arbejdsgange og skabeloner udarbejdet for at lette dit arbejde!

PRF teknikken involverer arbejdsopgaver indenfor et andet autorisationsområde (lægeforbeholdt virksomhed) udført under medhjælpsreglerne. I den forbindelse følger der særlige krav til journalisering og tilsyn, som du skal være opmærksom på at have afklaret med den læge, som knytter sin autorisation til klinikken.

PRF | Vi hjælper dig

Arbejdsgange, informationer til patienterne, kursus i blodudtagning osv. vi gør det enkelt at arbejde med PRF.

PRF | Orientering før opstart

Kommunikation omkring anvendelse af blod i behandlingen

PRF | Patient information

Kommunikation omkring anvendelse af blod i behandlingen

PRF | Kursus i blodudtagning

Læge superviseret kursus i blodudtagning til behandling.

PRF | Arbejdsgange

Protokol

Step by Step arbejdsgangsbeskrivelse for anvendelse af PRF membraner og injectable PRF

PRF | Opstartspakke

Få hele opstartspakken tilsendt pr. mail

Send pakken til mig

 

PRF membraner / Injectable PRF

Steak technique

PRF membraner | Artikler

Rundt om på puredent.dk kan du finde artikler og litteraturoversigt. Nedenfor fremhævet en række artikler.

PRF | Low Speed Concept

Optimized Platelet Rich Fibrin With the Low Speed Concept: Growth Factor Release, Biocompatibility and Cellular Response

Optimized Platelet Rich Fibrin With the Low Speed Concept: Growth Factor Release, Biocompatibility and Cellular Response

PRF | GF release

Comparative release of growth factors from PRP, PRF, and advanced-PRF

PRF | litteraturoversigt

+350 artikler om PRF

PRF | Udstyr

PRF | centrifuge

 

PRF | PRF boks og instrumenter

 

PRF | Tubes

 

 

PRF centrifuge

PRF membraner | Videos

PRF | intro to PRF box

Short introduction creation of PRF membranes using the PRF box.

PRF | bone graft created from membranes and bonematerials

Bone particles mixed with PRF membrane cut into pieces formed into a graft. Injectable PRF is then injected onto the graft and it clots

PRF | Sandwich graft

Combination of PRF membranes and injectable PRF in creating bone grafts from bone substituts.

PRF membranes | Se alle videoer her

 

PRF | Kliniske cases

PRF | Se kliniske cases med PRF membraner her

PRF membraner | literatur highlights

PRF | Advantages of PRF over PRP

  • No biochemical handling of blood.
  • Simplified and cost-effective process.
  • Use of bovine thrombin and anticoagulants not required.
  • Favorable healing due to slow polymerization.
  • More efficient cell migration and proliferation.
  • PRF has supportive effect on immune system.
  • PRF helps in hemostasis.
  • Release of growth factors for more than 10 days
  • Higher overall growth factor release than PRP

Source: Toffler M, Toscano N, Holtzclaw D, Corso MD, Dohan Ehrenfest DM. Introducing Choukroun’s platelet rich fibrin (PRF) to the reconstructive surgery milieu. J Implant Adv Clin Dent. 2009;1:21–30.

Om helingsprocesser

På denne side har vi samlet links til animeret materiale, fra forskellige kilder, om biologien i helingsprocesserne. Dels hvordan knogledannelse foregår og hvorledes de enkelte celler og proteiner influerer på de enkelte faser.

PRF membraner og injectable PRF bidrager med patientens eget vækstfaktor i form af Leukocyter, Monocyter, Neutrophiles, Lymphocytes og Platelets. Se hvilken rolle de spiller under helingskaskaden! Materialet der linkes til er tilgængeligt på youtube.com.

Desuden finder du en kort intro til helingskaskaden udfra illustration nedenfor.

Bone Biology

Se video

Animation fra Amgen.

Bone Remodelling

Se video

Animation fra Amgen.

Osteoblasts and Osteoclasts

Se video

Animation fra Amgen.

How white cells work

Se video

Animation fra Amgen

Neutrophils

Se video

Animation fra Immunedocumentary.

Dendritic Cells & Macrophages

Se video

Animation fra Immunedocumentary.

Helingskaskaden

Slow release of cells and growth factors

Bemærk på illustrationen til højre at ANGIOGENESEN ligger adskillige dage efter bruddet på vævsmembranen, svagt overlappende mellem den inflammatoriske og proliferative fase.

Ved heling efter en beskadigelse, f.eks. et sår eller kirurgisk indgreb, starter en række processer som over dage, uger og måneder genskaber vævet. Processerne deles typisk op i 4 faser med en række underliggende processer, som illustreret til højre.

Vores opmærksom rettes primært mod fase 2 “den inflammatoriske fase” og fase 3 “den proliferative fase”.

Nydannelse af blodkar (angiogenese) sker ud fra allerede eksisterende kar og finder sted i den proliferative fase og starter typisk 3 – 4 dage efter såret er dannet.

For at stimulere dannelsen af blodkar, er der behov for et medie, der kan hjælpe med at forkorte inflammationen og blive der længe nok til, at kunne påvirke hastigheden på dannelsen af nye blodkar.

Med PRF er patientens eget helingspotientiale opkoncenteret og fastholdt i fibrine membraner, der langsomt afgiver celler og vækstfaktorer og derved stimulerer helingen i mere end 7 dage. Indholdet af celler og vækstfaktorer kan du læse mere om her

Læs mere om sårheling på eks. denne wikipedia side.

Billede kilde: Häggström, Mikael. “Medical gallery of Mikael Häggström 2014“. Wikiversity Journal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 20018762. Own work (from the template Logarithmic time scale – milliseconds to years.svg)

Kom igang med PRF

Anvendelsen af PRF membraner / injectable PRF i en tandlægepraksis stiller en række krav til autorisation, uddannelse og arbejdsgange. I vedlagte orienteringsskrivelse finder du baggrund og henvisninger til lovgivning og bekendtgørelser, samt orientering om arbejdsgange og skabeloner udarbejdet for at lette dit arbejde!

PRF teknikken involverer arbejdsopgaver indenfor et andet autorisationsområde (lægeforbeholdt virksomhed) udført under medhjælpsreglerne. I den forbindelse følger der særlige krav til journalisering og tilsyn, som du skal være opmærksom på at have afklaret med den læge, som knytter sin autorisation til klinikken.

Medhjælpsregler

Journalisering

Samtykke

Oplysningerne på denne side er kun orienterende og er baseret på lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger oplyst af Sundhedsstyrelsen. Fortolkning og skabeloner er forfatterens egne og det er dit ansvar at gøre dig bekendt med indholdet og danne dig dit eget indtryk. Lovgivning m.m. er vedlagt som bilag.

Autorisation

Det er lægeforbeholdt virksomhed at udtage blodprøver i henhold til autorisationslovens lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed) § 74 stk. 2.

For at en tandlæge kan foretage blodprøver og udtage blod og væv udenfor mundhulen skal der være en læge tilknyttet klinikken. Dette fremgår af medhjælpsreglerne i bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 og vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om brug af medhjælp.

Journalisering

Jvnf. bekendtgørelse 1373 af 12. december 2006 stilles der krav om journalføring af lægelig som tandlægefaglig aktivitet. I forbindelse med APRF er det vigtigt at blodtagning journalføres i forbindelse med det operative indgreb og dennes anvendelse. Udveksling af informationerne til autoriserende læge aftales separat. Det vil være hensigtmæssigt at journalisere således, at der let kan trækkes en rapport til lægen med patienter og blodtagning i en given periode.

Samtykke

Jvnf. Vejledning 115, pkt 5 skal patienten oplyses om at blodtagning udføres af personale under medhjælpsreglerne og give sit samtykke. Dette samtykke skal journalføres.

Medhjælpsreglerne

Medhjælpsreglerne i bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 og vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om brug af medhjælp. Medhjælpsreglerne giver jvnf. vejledning 115, pkt 2.2.2 “Rammedelegation til behandling af en defineret patientgruppe” mulighed for citat: “I visse situationer kan en autoriseret sundhedsperson delegere til en bestemt personalegruppe at iværksætte behandling, uden at den autoriserede sundhedsperson forinden har taget stilling til, at behandlingen skal iværksættes over for de enkelte patienter.”citat slut

Bilag: Vejledning 115, pkt. 2.2.2

Blodtagning

Undervisning i blodprøvetagning, skal som minimum ske som led i indgåelsen af aftale om tilknytning af autorisation til tandlægeklinikken. Kurset skal sikre, at medhjælpen har fået entydig instruktion.

Nyhed:

Vi afholder blodtagning til behandlingskursus i samarbejde med en læge. Se under kurser for næste kursus i kalenderen.

Bilagsoversigt(links)

Bilagsoversigt:

1. autorisationslovens lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011

2. bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009

3. vejledning nr. 115 af 11. december 2009

4. brev skabelon: Patient information og samtykke (fremsendes på anmodning)

5. brev skabelon: Tilknytning af lægeautorisation til tandlægeklinik (fremsendes på anmodning)

Blodudtagning til behandling

Blod anvendt i behandlingen – udnyttelsen af patientens helingspotentiale med PRF membraner og injectable PRF – er baseret på anvendelse af små mængder af patientens blod. Blodudtagning er lægeforbeholdt virksomhed, der kan uddelegeres under anvendelse af medhjælpsreglerne. For at kunne gøre foretage blodudtagning på en forsvarlig og behagelig måde tilbyder vi lægebaseret undervisning i blodudtagning for tandlæger og andre sundhedsprofessionelle.

Tag med på kursus
Vi har sammensat et blodudtagningskursus med undervisning ved en læge tilrettet således at det passer til en tandlægeklinik. Kurset omfatter gennemgang af anatomien omkring venøsblodudtagning fra hovedsagligt albuebøjningen og gennemgår de redskaber, som indgår i blodudtagning og tips til indstik, justering af kanyle under blodudtagning og afslutning af blodudtagningen, herunder komplikationsrisici.

Kurset indeholder en praktisk del hvor deltagerne udtager blod på hinanden under lægelig supervision og afsluttes med udlevering af certifikat.

Se det fulde program og tilmeld dig på kursussiden

One Stick Succes – veinlite

Blandt redskaberne til succesfuld blodudtagning anvender vi Veinlite, der er en lampe som hjælper med lokalisering af vener og dermed sikre at der stikkes 1 gang, uanset hvor vanskeligt det er at lokalisere venen.

Se video nedenfor!

Multi puncture / Choukroun

Venepuncture- How to take blood with a butterfly needle

How to Find a Vein When Starting Ivs or Drawing Blood Tips

Læs mere om Veinlite

Veinlite koster fra 3000 kroner inkl. moms

Veinlite LED Vein Finder Demo

PDF vejledning fra OUH vedr. blodprøvetagning

Pdf Vejledning OUH

Pdf vejledning fra Rigshospitalet

PDF vejledning RH

Bog om blodprøveudtagning

Link til bogen

academicbooks.dk (boghandlen der findes på Panum Instituttet)

Med Veinlite® letter vi tandlægers arbejde med venøs blodudtagning inden behandling med PRF, ved at gøre det lettere at lokalisere en vene og få hurtig iv-adgang, til glæde for tandlægen og patienten.

Veinlite® virker ved at gennemlyse et område af huden med LED lys (en teknik kaldet transillumination) så de underliggende blodårer fremstår klart og tydeligt, uden skygger, helt ned til 6 millimeters dybde. Veinlite®s modeller hjælper ikke kun med at lokalisere åren, apparaterne kan også lukke dem ved at presse apparatet blidt ned på huden, strække huden og forhindre rulning for at lette iv-adgang.

Kombinationen af lyst orange lys (til kraftig belysning) og mørkerødt lys (til gennemlysning af mørkt pigmenterede hudceller) giver den bedste kontrast og dermed uovertruffen billeddannelse overalt på kroppen. Veinlite® er egnet til alle patient- og hudtyper. Produkterne udbydes i forskellige størrelser og med forskellige specifikationer, tilpasset forskellige behandlingsformer og patientgrupper.

Veinlite® LED

Veinlite® LED er vores mest generelt anvendelige produkt og er et kraftig apparat i lommestørrelse, som effektivt kan oplyse venerne inden iv-adgang. Modellen har 24 LED ( 12 orange og 12 røde) til at oplyse venerne.

Dette er den fortrukne model til tandlæger.

Pris: 3995,00 kroner

Veinlite LEDX

Veinlite® LEDX er den kraftigste af vores håndholdte modeller. Den er stadig mobil og i lommestørrelse, men har 24 orange LED-pærer og 8 røde. De orange oplyser perifere vener og de røde dybereliggende, og så sikrer kombinationen også bredspektret belysning af både lyst og mørkt pigmenteret hud på hele kroppen.

Pris: 4995,00 kroner

Veinlite® EMS

Veinlite® EMS er en simplere og billigere udgave af LED, som benytter sig af 16 LED lamper (12 orange og 4 røde). Den er ligeledes mobil og i lommestørrelse, og kan også benyttes til venelokalisering hos både voksne og børn.

Modellen er specielt tiltænkt personalet ved akutte stuer.

Pris: 2950,00 kroner

Lidt om teknologien bag

C-formet design

Det unikke C-formede design og gennemlysningsmetoden skaber en ensartet og tydelig billeddannelse overalt på kroppen. Apparatet strækker også huden, hvilket forhindrer åren i at rulle og letter dermed iv-adgang.

Lysdioder

Modellerne bruger to nøje udvalgte typer LED pærer, i orange og rød, så overfladiske og dybe vener fremstår tydeligt på både lyst og mørkt pigmenteret hud. Derudover kan LED også bruges til gennemlysning på børn, idet lysdioderne, der anvendes, næsten ingen varme genererer.

Det handler om bølgelængde

The orange LEDs produce the best wavelength of light for absorption by deoxygenated blood in veins, so the orange light gives the best contrast for vein viewing. TransLite has a patent on the use of this wavelength of light for finding veins (Patent Number US 7,874,698 B2). The red LEDs are used because they produce light with a longer wavelength that travels deeper into the tissues and penetrates darker skin better.

Skandinavisk forhandler

VeinLite er repræsenteret af Puremedical i det skandinaviske marked til tandlæger gennem Puredent™ og via Puremed™ til læger og sygeplejersker. Bestilling og besvarelse af spørgsmål kan ske på:

Telefon +45 3131 1925 eller email: veinlite@puremed.dk