Dentin Grinder

Dentin Grinder

    Bio recycling for modern dentist

DK/NO

Dentin knoglemateriale

Smart Dentin Grinder konverterer ekstraherede tænder til autolog knogle på mindre end 8 minutter. Hurtig knogleheling og blødt vævsrespons med øjeblikkelig tiltrækning af osteogene celler og stabilisering. Med fremragende og tæt knoglekvalitet leverer det forudsigelig knoglemodellering, hvilket forbedrer implantatstabiliteten og samtidig reducerer implantatomkostningerne.

SE

Dentinbenmaterial

Smart Dentin Grinder konverterar extraherade tänder till autologt ben på mindre än 8 minuter. Snabb benläkning och mjukvävnadssvar med omedelbar osteogen cellattraktion och stabilisering. Med utmärkt och tät benkvalitet ger det förutsägbar benmodellering, vilket förbättrar implantatstabiliteten och samtidigt minskar implantatkostnaderna.

EN

Dentin Graft

Fast bone healing and soft tissue response, with immediate attraction of osteogenic cells and stabilization. With excellent and dense bone quality it delivers predictable bone remodeling, enhancing implant stability while reducing graft cost.

Dentin, a natural bio-active autologous material, is virtually identical in composition to bone. Dentin attracts Osteoprogenitors from the site, undergoing ankylosis (fusion) with the bone. Containing growth factors and BMPs, it makes a strong, slow resorbing scaffold.

The Dentin Grinder Equipment

 

The Grinder setup – grinder base and grinder chamber (patient specific)

After the grinding process the autologous graft material is cleaned using UltraSonic and cleaning fluids in a few minutes

The process

 

Tooth cleaned for few minutes

Tooth placed in the Grinder chamber

Tooth placed in the Grinder chamber

Grinder chamber lid lock in place

The start button is pressed and a 3 sek grind start

Grind on-going

Sorting for 20 sek

After sorting two drawers contain the grinded tooth material

Top drawer contain the autograft to be used with a grain size limit of 0,25mm

Bottom drawer autograft is too small to use (cause foreign body reation)

Autografts from Dentin has strong properties for stabile bone formation

Clinical case studies

Clinical Cases

Scientific Publications

Scientific Publications

 

 

Get Dentin Grinder today

Questions – please contact us!

 

Thomas Boas
Telefon   +45 3131 1925
Email:     boas@puredent.dk

About Kometa-Bio

Url :  https://www.kometabio.com/

KometaBio Headquarters:
One Bridge Plaza North, Suite 275,
Fort Lee, NJ 07024, USA